(1996) Musole, Kalabo, Zambia, voetbal 2 jaar

MUSOLE

Stichting voor kleine hulpprojecten in Afrika

ANBI basis informatie

Formele status

Statutaire naam
Zoeknaam
Profiel URL 1 (Nederlands)
Profiel URL 2 (Nederlands)
Profiel URL 3 (Engels)
Rechtsvorm
Datum van oprichting
Statutaire zetel
KvK nummer
RSIN

Kenmerken instelling

Hoofdsoort
Soort
Hoofdtype
Type
Subtype
Hoofdcategorie
Categorie
Subcategorie

Standaard Bedrijfs Indeling (SBI-code)

Hoofdstuk
88
88.9
88.99
88.99.3
Toelichting op “Q.88.99.3”
[vervolg]

Afbakening functionaliteiten

Doelgroep
Doelgroep specificatie
Doel
Activiteiten
Activiteitenterreinen
Focusgebied
Focusgebied specificatie

Samenstelling bestuur
Voorzitter
Vicevoorzitter
Bestuurslid
Contact algemeen
 

Verplichte documentatie
Beleidsplan
Jaarverslag
Financieel verslag
Contact projecten

Samenvatting jaarverslag bestuur

Overige documenten
 
 
Omschrijving

Stichting Musole
Musole
https://viagroen.nl/musole/
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-musole/
https://viagroen.nl/musole/musole_en/
Stichting
2 september 2003
Utrecht
30190493
816125119

Omschrijving

Maatschappelijke organisatie
Niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk (NGO)
Particulier initiatief voor goede doelen
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Instelling met optie van fondsenwerving
Ontwikkelingssamenwerking
Directe hulp en steunverlening
Kleine hulpprojecten

Omschrijving

Q. Gezondheids- en welzijnszorg
Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting
          … [en] niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten
Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk & advies en lokaal welzijnswerk
Lokaal welzijnswerk
Gericht op lokale groepen of personen die vanwege een aanwijsbaar probleem niet ten volle kunnen deelnemen aan het normale maatschappelijk leven

Omschrijving

Kwetsbare groepen en personen in ontwikkelingslanden
Kinderen, jongeren, sociaal vatbaren, ouderen
Ondersteuning via projecten
Ondersteuning bij projectuitvoering
Kennis & kunde, emancipatie, welzijn
Ontwikkelingslanden
(Zuidelijk) Afrika

Namen
Piet-Jan Zijlstra
Monica Commandeur
Ine Kleine Schaars
Ga naar onze contactpagina
 
Toelichting

Zie projecten
Zie projecten
Zie projecten
Zie projecten

Ga naar: algemene jaaroverzichten bestuur

 

Naar het Musole Archief

Naar het Musole contactformulier