HomeWelkomContactWie ben ikEnkele productenInspiraties
Mijn netwerk
Mijn clubs
Stichting Musole
Mijn netwerk

Belangrijkste bedrijfstakken in mijn netwerk:
 • onderzoek en wetenschap
 • (inter)nationale overheid
 • beleids- en bedrijfsadvisering
 • informatietechnologie en -diensten
 • maatschappelijke organisaties
 • milieudiensten

Belangrijkste thema's in mijn netwerk:
 • agro- en voedselproductie
 • voedsel en dranken
  • regionale ontwikkeling 
  • gezondheid

Zie voorts: http://www.linkedin.com/in/monicacommandeur

HomeWelkomContactWie ben ikEnkele productenInspiraties