HomeWelkomContactWie ben ikEnkele productenInspiraties
Mijn netwerk
Mijn clubs
Stichting Musole
Stichting Musole

Stichting Musole is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 
Stichting Musole biedt de gelegenheid om kleine, zelf-georganiseerde projecten van algemeen nut in ontwikkelingslanden onder de naam van de Stichting uit te voeren. Degene die een project aanbrengt dient tevens alle middelen voor de uitvoering bijeen te brengen. Stichting Musole werft geen open giften, maar neemt uitsluitend giften aan die gericht zijn bestemd voor de aangedragen projecten. Alleen directe kosten worden doorberekend.

Sinds 2002 zijn er drie projecten uitgevoerd 
onder de naam van Stichting Musole in Zambia en Kenya, op het gebied van speciaal jeugdonderwijs, hulp bij aids en in de pensioenzorg. Sinds juli 2012 heeft Stichting Musole geen lopende projecten in aanvraag of uitvoering.

Bestuur: P.J. Zijlstra (voorz.), M.A.M. Commandeur (secr./penningm.) en I. van Engelen-Kleine Schaars (bestuurslid projecten).

Contact: Monica Commandeur, Spieghelstraat 40, 3521 XP UTRECHT, tel: 030-29 35 307


KvK: 30190493
RSIN: 8161.25.119

HomeWelkomContactWie ben ikEnkele productenInspiraties