HomeWelkomContactWie ben ikEnkele productenInspiraties
Enkele overige artikelen
Videos en dia's
Enkele overige artikelen

Dort, K.W. van, & M.A.M. Commandeur (2011). Zwijnen en varkens in het bos. Invloed op Flora en fauna. In: Antonis A. (2011). Het varken als Landschapsontwikkelaar. pp 19-24. Tevens verschenen op: www.verantwoordeveehouderij.nl/index.asp?netwerken/netwerken2010/projectkaart.asp?IDProject=374

Commandeur M.A.M. (2011). Standpunt over ambachtelijk slachten. www.slowfood.nl/nieuws/standpunt-over-ambachtelijk-slachten-04-07-2011

Commandeur, M. A. M. (2010). Beeldschets van de landbouw in Nederland met accent op de oostelijke zandgronden in de periode dat het Bonte Bentheimer landvarken werd gefokt en gehouden (1830-1930). Symposium "Voer voor Bonte Bentheimers", 2 oktober 2010, "De Höfte", Oldenzaal (8 pp)
www.bontebentheimer.nl/sf.mcgi?6442

HomeWelkomContactWie ben ikEnkele productenInspiraties