HomeWelkomContactWie ben ikEnkele productenInspiraties
Enkele overige artikelen
Videos en dia's
Enkele producten

Wetenschappelijke artikelen en essays:

Bokma-Bakker, M.H., E. de Bakker, B. Bremmer, M.A.M. Commandeur, C.C. de Lauwere, J. van Os, V. Beekman, A. van den Ham, & T. Selnes (2011). Maatschappelijke acceptatie van (grootschalige) veehouderij in LOG’s. Over de houding van burgers en boeren en rollen van overheden. Wageningen Livestock Research report 515. (86 pp)
edepot.wur.nl/185307

Commandeur M.A.M. (2011). Vragen over ruimte voor veehouderij. Alterra rapport 2150, Wageningen UR, Wageningen (30 pp). edepot.wur.nl/165830

Gies, T. J. A., M.A.M. Commandeur, C.M.L. Hermans, I.R. Geijzendorffer, & H.S.D. Naeff (2011). Ruimte voor de veehouderij. Aandacht voor de ruimtelijke aspecten van de veehouderij is een pure noodzaak voor een zorgvuldige veehouderij. In: Over zorgvuldige veehouderij; veel instrumenten, één concert. Essaybundel 2010: 186-195. Wageningen UR, Lelystad. edepot.wur.nl/162679

Commandeur, M. A. M. (2011). Zorgvuldige veehouderij bloeit bij regionalisering. In: Over zorgvuldige veehouderij; veel instrumenten, één concert. Essaybundel 2010: 218-227. Wageningen UR, Lelystad edepot.wur.nl/162683
HomeWelkomContactWie ben ikEnkele productenInspiraties