HomeWelkomContactWie ben ikEnkele productenInspiraties
Welkom

< for English see: Home >

ViaGroen is geen bedrijf, maar een domeinnaam, waaronder de producten van mijn kennis en vaardigheden zijn verzameld.

Het gaat vooral over mijn ontwerpen (plannen, artikelen, rapporten en foto's) in de agrarische sfeer, die voortvloeien uit:

Projectontwikkeling en -b
egeleiding 
Projectleiderschap, begeleiding van kennisnetwerken en uitvoering van projecten op het gebied van landbouw (veehouderij), gezondheid (van dier en mens), voedselbiodiversiteit en omgeving (regionaal en sociaal).

Wetenschappelijk onderzoek en advies

Uitvoering onderzoek en adviesverlening rondom kennisvragen in de agrarische sfeer. Dit varieert van korte adviezen en aanbevelingen in projecten, tot brede en internationale samenwerking in consortia van langlopend onderzoek.

Cursussen en trainingen  
Leiden van cursussen en trainingen in de agrarische sfeer.

Fotografie van landschappen en landbouwpraktijken

HomeWelkomContactWie ben ikEnkele productenInspiraties